Na základě mimořádných opatřeních vydaných KHS Praha, MZ ČR a manuálem MŠMT k zajištění provozu škol pro školní rok 2020/2021

Uzavřené místnosti:
- Žákovská studovna (102) – z místnosti je vytvořena izolace pro žáky

Hygienická pravidla a standard úklidu:
- U vstupu do budovy školy, na toaletách, v každé učebně, u tělocvičen, bazénu, na domově mládeže a školní jídelně jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.
- V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole
- V pravidelných intervalech je prováděno časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných prostor školy. Větrání učeben se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučovací hodiny.
- Je zajištěno bezpečné osoušení rukou pomocí bezkontaktních vysoušečů na toaletách.
- Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně.
- Probíhá průběžné větrání šatních prostor, zejména před příchodem žáků do školy, po zahájení vyučování a po odchodu žáků ze školy po skončení vyučování.
- Vyprazdňování odpadkových košů je prováděno minimálně jednou denně.
- Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se žáci a zaměstnanci školy pohybují. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, případně s použitím dezinfekčního přípravku, koberce se vysávají. 
- Je kladen důraz na dezinfekci (je prováděno i několikrát denně) povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, baterie u umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel či dezinfekce).
- Úklidový personál je informován o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce povrchů a předmětů (upraveno v dodatku pracovní náplně úklidových pracovníků).
- Je zpracován dokument definující rozsah a četnost úklidu a desinfekce.

Prostředky používané pro zajištění desinfekce a úklidu:
- desinfekce na bázi alkoholu Sanitz - AntiCOVID - pro desinfekci rukou a povrchů
- antibakteriální tekuté mýdlo v dávkovačích
- antibakteriální úklidové prostředky (střídání zásadité a kyselé receptury)
- Savo a další prostředky na bázi chloru
- Generátor ozonu – desinfekce učeben
- Parní čistič – desinfekce toalet

Tomáš Zachat
vedoucí správy budovy a provozních úseků

CO ŘÍKAJÍ NAŠI STUDENTI A ABSOLVENTI

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny s třetími stranami. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Zásady ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.