FAQ - dotazy - | Průmyslovka a Gymnázium Třebešín, Praha 10

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY A ODPOVĚDI

kontakty pro případné informace v rámci studia a oborů

  • ředitel školy: Mgr. Luboš Bauer - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • zástupce ředitele a garant oboru Strojírenství a Technické lyceum: Ing. Martin Nermut - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • metodik IT a garant oboru Informační technologie: Mgr. David Frýbert - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

O: Prosím jak často se využívá angličtina, nikoliv nutně technická, obecná - uvést nějaký příklad a také zmínit indkiativní údaje o procentní úspěšnosti pokračování na VŠ.

OD:  Ve všech studijních oborech naší školy využívají žáci angličtinu praktickými způsoby. Je to například při práci se specializovaným oborovým softwarem (programování aplikací, správa databází a systémů, v počítačové grafice, při 3D CAD modelování a programování automatizačních procesů atp.). Pro řadu ovládacích prvků těchto aplikací je angličtina standardní komunikační rozhraní, stejně jako pro některé výrobní stroje, které se žáci během studia učí ovládat.
Žáci využívají informační zdroje v anglickém jazyce též i při řešení různých úloh, a to nejen v technických předmětech. Velmi intenzivní je využití angličtiny ve vyučovacích hodinách konverzace, kdy žáci anglicky komunikují na různá - nejen technická - témata: sport, kultura, historie, věda aj.. Standardní součástí rozsáhlejších projektů (např. maturitních prací) v naší škole je např. povinná anglická anotace a shrnutí obsahu.
Na vysoké školy (různých, převážně technických typů) z naší školy po maturitě odchází studovat cca 70 % našich absolventů. Jejich další studijní úspěšnost na univerzitách podrobněji analyticky nesledujeme. Ze zpětné vazby na základě osobních kontaktů mezi absolventy naší školy lze usuzovat, že VŠ úspěšně dokončí cca 1/3 z nich.


O: Dobry den, bude prosím k dispozici záznam z dne otevřených dveří?

OD: Z ohledem na ochranu osobnich udajů a obecně GDPR, záznam nepořizujeme.


O: Podporujete studenty také v oblasti sportu?

OD: Pokud je tímto dotazem myšlen žák aktivní sportovec na vrcholové úrovni, tak ano. Takové případy jsou řešeny s ředitelem školy individuálně. V současné době máme několik žáků-sportovců, kterým bylo možno nastavit vzdělávání tak, aby se mohli současně se studiem věnovat i vrcholovému sportu.


O: V oboru gymnázium s IT zaměřením, jaká zaměření se učí.

OD: Obor gymnázium se zaměřením na informační technologie a jejich aplikování nemá další strukturovaná zaměření. Profilace žáka je dána skladbou odborných předmětů z oblasti IT vzdělávání jako např. programování, počítačové sítě, operační systémy. Další informaci o vyučovaných odborných předmětech lze získat na našich webových stránkách.


O: Dobrý den, prosím Vás, využívá se bazén v hodinách tělesné výchovy?

OD: V hodinách tělesné výchovy je bazén běžně využíván. Z dvouhodinové týdenní dotace výuky tělesné výchovy je jedna hodina věnována plavání, a to po celý školní rok a studium.


O: Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda vyučujete i jiné jazyky než jen Německý?

OD: Vyučujeme anglický jazyk, který je povinný pro všechny žáky. Krom toho v rámci Metropolitního programu podpory středoškolské jazykové výuky žáci absolvují ve všech ročnících jednu hodinu týdně ještě předmět anglický seminář. Pro druhý cizí jazyk je žákům umožněna volba z nabídky německého či ruského jazyka.


O: Je gymnázium s IT zaměřením určeno pro studenty, kteří jsou základními uživateli nebo je nutné, aby studenti měli již nějaké nadstandardní IT znalosti?

OD: Studium oboru gymnázium není předurčeno pro uchazeče s nadstandardními IT znalostmi. Je ale vítáno, když jimi žák disponuje. U uchazečů se nepředpokládají hlubší znalosti z oblasti IT, základní znalosti jsou dostačující. Důležité jsou všeobecné studijní předpoklady a zájem o zvolený obor, které jsou nezbytné pro úspěšné zvládnutí studia.


O: „Je během studia možné přestoupit na jiný obor?“

OD: „Náš žák může během studia požádat o tzv. změnu oboru vzdělání. O změně rozhoduje (povolí či zamítne) ředitel školy. Změnu oboru lze povolit pouze na základě splnění jistých podmínek, např. volná kapacita třídy nebo skupiny, vliv na organizaci vzdělávání, absolvovaný ročník(y), úspěšné vykonání rozdílových zkoušek. Rozhodnutí není nárokové.“


O: Jste státní škola a platí se u Vás školné?

OD: Ano, jsme státní škola s maturitními obory. Školné se u nás neplatí


O: Mohou se u Vás ubytovat mimopražští žáci?

OD: Ano, škola disponuje vlastním domovem mládeže, přednostně pro naše studenty. Více se dozvíte zde


O: Kolik tříd otevíráte?

OD: Pro školní rok 2021/2022 plánujeme otevřít dvě třídy oboru Strojírenství, dvě oboru Informační technologie a jednu třídu oboru Technické lyceum a Gymnázia.

Kapacita každé třídy je 30 žáků.


 O: Jaký bude postup v případě, kdy uchazeč podá dvě přihlášky na dvě různé střední školy, z nichž na jedné z nich bude dodatečně rozhodnuto o nekonání jednotné přijímací zkoušky?

OD: Tento postup řeší Opatření obecné povahy MŠMT č.j. MSMT-43073/2020/3 ze dne 5. 1. 2021 konkrétně bod VIII. Vyplývá z něho následující: Pokud uchazeč podal druhou přihlášku na školu, kde se jednotná přijímací zkouška nekoná, případně podal přihlášku pouze na jednu školu, tak o druhý pokus nepřijde. Oba termíny jednotné přijímací zkoušky koná na té škole, v níž zkoušky nebyly zrušeny. I v tomto případě se hodnotí lepší výsledek uchazeče.

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny s třetími stranami. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Zásady ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.