studijní obory - | Průmyslovka a Gymnázium Třebešín, Praha 10

Všechny nabízené obory poskytují ve čtyřletém denním studiu střední vzdělání s maturitní zkouškou. Učební plány všech oborů jsou koncipovány tak, aby absolventi našli nejen univerzální uplatnění v oboru, ale mohli úspěšně pokračovat i ve studiu na VŠ.

Podívejte se na učební plány jednotlivých oborů:

 


23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ (ŠVP - INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE A STROJÍRENSTVÍ) 

obor strojírenství - průmyslovka třebešín - praha

Obor připravuje žáky na uplatnění v perspektivních a žádaných technických pozicích. Na trhu práce se absolventi dobře realizují zejména jako konstruktéři, technologové a projektanti. Aktivní, tvůrčí absolventi oboru úspěšně působí i na pozicích řídicích a obchodních. Značný počet našich absolventů si dále zvyšuje kvalifikaci návazným studiem technických univerzit.

Náplň oboru odpovídá potřebám průmyslové praxe přítomné doby a dohledné budoucnosti, v níž konstrukční, výrobní a kontrolní procesy probíhají výhradně již s podporou informačních technologií. Ve výuce jsou průběžně propojovány důležité a trvale platné strojařské základy (mechanika, konstrukce, technologie, měření, dílenská praxe) s aplikovanou elektronikou i s rozsáhlou škálou výkonných nástrojů IT a automatizace (práce s podporou CAD, CAM a dalších  specializovaných systémů).

Dynamickému pojetí výuky napomáhá moderní technické zázemí – výkonné počítače, CNC i konvenční obráběcí stroje, 3D tiskárny, vybavení laboratoří a také reálná spolupráce školy s několika úspěšnými firmami v oboru.

Struktura přípravy žáků odpovídá růstu jejich odborných – strojařských dovedností a respektuje soudobou potřebu specializace absolventů. V prvních dvou letech studia absolvují všichni žáci jednotnou kombinaci předmětů sestavenou ze základů oboru. Pro třetí a čtvrtý ročník si vybírají z nabídky povinně volitelných studijních zaměření (šk. rok 2020-21):

 1. 3D projektování a CNC technologie (3D-CNC)
 2. Automatizace a robotika (ATR)
 3. Technická zařízení budov (TZB)
Výuka v zaměřeních je založena na intenzivním využívání mezipředmětových vazeb, důležitá je vzájemná interakce a komunikace žáků s učiteli i mezi sebou navzájem během řešení konkrétních úloh. Cílem vyučování je rozvíjení nejen odborných dovedností, ale i schopnosti spolupracovat, pracovat efektivně s informacemi a jejich zdroji, podporovat kritické myšlení a schopnost sebereflexe, posilovat vyjadřovací schopnosti žáků
 
Povinnou součástí profilové maturitní zkoušky žáků všech zaměření je ústní obhajoba maturitní práce (MP), kterou žák řeší během studia 4. ročníku na téma dané konkrétním studijním zaměřením. Mnoho témat MP je zadáváno a řešeno v součinnosti s oborovými partnery školy, tj. vychází z konkrétních projektů praxe (např. firem 3D Chemoprag, TatraTrucks aj.).
 
Po celou dobu studia jsou žáci v kontaktu se strojařskou realitou. Zúčastňují se exkurzí ve firmách a přednášek expertů ve škole. Ve druhém a třetím ročníku absolvují povinné 10-ti denní odborné praxe v oborových firmách. 

 


18–20-M/01  INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE (ŠVP – APLIKACE OSOBNÍCH POČÍTAČŮ)

obor informační technologie - průmyslovka třebešín - prahaObor si zakládá na komplexním pohledu do oblasti informačních technologií. To zahrnuje nejen hardware, software, počítačové sítě nebo programování, ale i oblasti jakými jsou počítačová grafika, multimédia nebo IoT (Internetu věci), které se opírají o znalosti elektroniky a elektrotechniky. Žáci jsou připravováni, aby zvládli relativně rutinní záležitosti, jako je znalost kancelářského balíčku Office, osvojili si tzv. informatické myšlení, které vede k lepšímu pochopení a provázání dalších předmětů a přitom zlepšovali své komunikační a prezentační dovednosti (soft skills), které jsou dnes na trhu práce klíčové. Odborné vzdělávání je zaměřeno do několika základních oblastí, kterými jsou Počítačové sítě a Operační systémy, Algoritmizace a Programování, Počítačoví grafika a vizualizace, CAD modelování, Aplikační software, Hardware a Praxe v IT. Skladba těchto oblastí umožňuje našim absolventům stát se výborným „ajťákem“ s nejlepšími předpoklady jak pro vstup do praxe, tak pro studium vysoké školy. Další směrování a rozvoj absolventa se bude odvíjet od jeho zájmů.

 

Po celou dobu studia jsou žáci v kontaktu s technickou realitou. Zúčastňují se exkurzí ve firmách a přednášek expertů ve škole. Ve druhém a třetím ročníku absolvují povinné 10-ti denní odborné praxe v oborových firmách.

TÉMATICKÉ ROZDĚLENÍ V PŘEDMĚTECH

Operační systémy  Počítačové sítě  Počítačová grafika a vizualiazce Programování  Aplikační software CAD modelování Praxe v IT
uživatelská práce v OS (MS DOS, Windows 10) Síťová komunikace, úvod do Kybernetické bezpečnosti 2D grafika – fotografie, vektorová grafika Adobe Photoshop, Illustrator, Indesign, video Pinnacle Studio Algoritmizace, informatické myšlení Office aplikace Technické zobrazování Elektrotechnika
správa OS Linux: CISCO: NDG Linux Essentials CISCO CCNA CCNAv7: Introduction to Networks 3D grafika a vizualizace – Cinema 4D, Unity, VR aplikace HTML, CSS + JavaScript Databáze a databázové systémy 2D CAD kreslení – SolidWorks Elektronika se zaměřením na IT prvky
správa OS Windows Server     Jazyk C#
Visual Studio
MySQL, php + HTML 3D CAD modelování
SolidWorks
Platforma Arduino, IoT a cloudové služby, NodeRed, Smart elektronika

Možnosti uplatnění absolventa v praxi:

Absolventi daného vzdělávacího programu se mohou uplatnit především v oblastech:

 • návrhů a realizace hardwarových řešení odpovídajících účelu nasazení;
 • údržby prostředků informačních technologií z hlediska hardwaru a softwaru;
 • programování a vývoj uživatelských, databázových a webových řešení;
 • instalace a správa aplikačního software;
 • instalace a správa operačních systémů;
 • návrhy, realizace a administrace sítí;
 • kvalifikovaného prodeje prostředků informačních technologií včetně poradenství;
 • obecné i specializované podpory uživatelů prostředků informačních technologií;.
 • návrhů a realizace grafických prací od 2D, až po 3D výstupy v oblasti multimédií a počítačové grafiky

Absolventi oboru IT se mohou uplatnit na pracovních pozicích jako např. technik IT, pracovník uživatelské podpory (help desk), junior programátor, správce sítí rozsahu SoHo, obchodník v oblasti IT, IT konzultant, 2D/3D grafik, systémový specialista.


78–42-M/01 TECHNICKÉ LYCEUM

obor technické lyceum - průmyslovka třebešín - prahaPřipravuje budoucí absolventy tak, aby měli matematické a fyzikální poznatky na úrovni potřebné pro úspěšné terciární studium technických oborů. Tyto poznatky umí aplikovat při řešení technických problémů a zdůvodní je tak, aby obhájili zvolené řešení. 

Důraz je kladen na práci v týmu a schopnost přijmout zodpovědnost za svěřené úkoly. Výuka soustavně rozvíjí také IT kompetence žáků (využití office systémů, základy CAD, multimédia, práce s informacemi).  Od třetího ročníku jsou do učiva oboru zařazeny profilové předměty zaměřené na:

- strojírenství (základy konstrukce, technologie, procesů)
- aplikované informační technologie (grafika, programování, tvorba aplikací).

Žáci mají možnost mimo anglického jazyka zvolit studium německého, ruského nebo francouzského jazyka.

Po celou dobu studia jsou žáci v kontaktu s technickou realitou. Zúčastňují se exkurzí ve firmách a přednášek expertů ve škole. Ve druhém a třetím ročníku absolvují povinné 10-ti denní odborné praxe v oborových firmách.

Povinnou součástí profilové maturitní zkoušky je  ústní obhajoba maturitní práce (MP), kterou žák řeší během studia 4. ročníku.


79-41-K/41 GYMNÁZIUM

obor gymnazium - průmyslovka třebešín - prahaS platností od 1. září 2021 bude naše vzdělávací nabídka rozšířena o nový obor GYMNÁZIUM zaměřený na informační technologie. Naše mnohaleté zkušenosti s přípravou absolventů oborů technického lycea a informační technologie hodláme zúročit i v přípravě žáků oboru gymnázia. Ve školním roce 2021/2022 plánujeme otevřít jednu třídu

 • Vyučované předměty
  V průběhu studia žáci absolvují jak předměty všeobecně vzdělávací, jako např.:
 • český jazyk a literatura;
 • cizí jazyk;
 • matematika;
 • fyzika;
 • chemie;
 • biologie;

tak předměty odborné, jako např.:

 • programování a aplikace;
 • webové aplikace, programování a design;
 • operační systémy;
 • počítačová grafika a vizualizace.

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny s třetími stranami. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Zásady ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.