Povinně zveřejňované údaje - | Průmyslovka Třebešín, Praha 10

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB.

povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle § 5 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup.

1. název

Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299

 

2. důvod a způsob založení

Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování vzdělávání a výchovy, provozování domova mládeže, zajištění školního a závodního stravování. Organizace vykonává činnosti těchto škol a školských zařízení: Střední odborná škola, domov mládeže, školní jídelna.  Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy. Právní forma: příspěvková organizace. Právnická osoba zřízená na dobu neurčitou. Zřizovatel: Hlavní město Praha, Mariánské nám 2, Praha 1, 110 01
 
ke stažení: 

3. organizační struktura

ke stažení: 

 

4. kontaktní spojení

odkaz: Kontakty

5. případné platby lze poukázat

odkaz: Bankovní spojení

6. ič

61385409

7. dič

CZ61385409

8. dokumenty

odkaz: Dokumenty školy

9. žádosti o informace

Další informace lze získat na www.trebesin.cz a v sekretariátu školy v úředních hodinách.

10. příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání je možné:
1) v úředních hodinách v sekretariátu školy,
2) elektronicky na e-mailové adrese školy,
3) poštou na doručovací adresu školy.

11. opravné prostředky

Opravné prostředky je třeba podat písemně. Lhůta podání opravného prostředku je stanovena v poučení příslušného rozhodnutí. Opravné prostředky je možné podávat:1) v úředních hodinách v sekretariátu školy,
2) elektronicky na e-mailové adrese školy,
3) poštou na doručovací adresu školy.

12. formuláře

odkaz: Dokumenty školy

13. popisy postupů – návody na řešení životních situací

https://portal.gov.cz/portal/obcan/

14. předpisy

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
Nařízení vlády č. 75/2005, o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, v platném znění
Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění
Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, v platném znění
Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění
Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění
Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v platném znění
Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, v platném znění
Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, v platném znění
Výše uvedené předpisy jsou k nahlédnutí na sekretariátu školy po předběžné dohodě nebo jsou volně dostupné na internetu.

15. úhrady za poskytování informací

Za každou půl hodinu výkonu, tj. jednání, vyhledávání informace, zpracování, kopírování v rozmnožovně  100,- Kč
Za pořízení: 
Jedné strany kopie A4 – černobílá/barevná: 3,- Kč/20,- Kč 
Oboustranné kopie A4 – černobílá/barevná: 5,- Kč/30,- Kč  
Jedné strany kopie A3 – černobílá/barevná: 6,- Kč/25,- Kč  
Oboustranné kopie A3 – černobílá/barevná: 8,- Kč/40,- Kč
Cena včetně DPH.
Náklady na poštovní služby dle ceníku České pošty
 
Podmínky vybírání úhrad
Náklady spojené se zpřístupňováním informací, vyčíslené dle výše uvedeného sazebníku je nutno zaplatit nejpozději při předání informací žadateli, a to v hotovosti na sekretariátu školy nebo výjimečně bezhotovostním převodem z účtu vedeného u peněžního ústavu na účet školy, a to pouze v případě, kdy informace je zasílaná poštou, a to vždy předem.

16. licenční smlouvy

Lze získat po předběžné domluvě v sekretariátu školy v úředních hodinách.

17. výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 sb.

Výroční zpráva je k nahlednutí v sekretariátu školy v úředních hodinách.
 
Kontakt na pověřence OO.
Mgr. Eva Šmídová
Moore Czech Republic s.r.o.
Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8
tel.: 731 609 403
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.e o tom, které osobní údaje jsou o jednotlivých subjektech osobních údajů zpracovávány, jsou k nahlédnutí u sekretářky ředitelky školy.
 
Další informace:
Informace o GDPR

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny s třetími stranami. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Zásady ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.