Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299

Maturitní zkoušky

Aktuální informace k maturitám

Současný stav problematiky ukončování studia 4. ročníků a MZ v letošním školním roce je v návaznosti na stanovisko MŠMT k dispozici v přiloženém dokumentu.

Termín pro odevzdání maturitních prací žáků 4. ročníků

Vzhledem k aktuální situaci byl vedením školy pro žáky 4. ročníků stanoven závazný náhradní termín odevzdání maturitní práce (MP), kterou řešili během letošního školního roku. Přesný harmonogram pro ukončování a odevzdání MP obdrželi žáci prostřednictvím školního e-mailu.

Do čtvrtka 2. 4. do 13:00 hodin odevzdají  žáci do své zabezpečené složky ve školním úložišti OneDrive :
  • finální verzi MP připravenou k tisku ve formátech .pdf i .docx .
  • veškeré přílohy v elektronické formě
  • veškeré CAD modely apod.

Vzhledem k aktuálním opatřením přijatým v ČR i v naší škole:

  • se praktické maturitní zkoušky (PMZ) nebudou ve škole konat v původně plánovaném termínu 2. 4. 2020, ale bude stanoven náhradní termín s ohledem na budoucí vývoj situace. Náhradní termín PMZ bude školou včas zveřejněn,
  • maturitní práce (MP) nebudou ve škole odevzdávány v původně plánovaném termínu 26. 3. 2020. Bude stanoven a zveřejněn vhodný náhradní termín odevzdání MP. V platnosti zůstává harmonogram přípravy MP k odevzdání a povinnost řešitelů MP průběžně ukládat/aktualizovat MP a její součásti ve školním úložišti OneDrive. Březnové plánované konzultace MP proběhnou online, vč. standardního bodového hodnocení ve výkazech žáků.

Veškeré informace o nové státní maturitní zkoušce se nacházejí na stránkách, které připravilo Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CERMAT). Stránky podávají garantovaný, vyčerpávající a uživatelsky přehledně zpracovaný informační servis. Změna modelu maturity, reforma v otázkách, model maturit, zkoušky a předměty, organizace a logistika, normy a předpisy, katalogy požadavků ke zkoušce - to vše je soustředěno na jediné internetové adrese.

www.novamaturita.cz


MATURITNÍ ZKOUŠKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020TERMÍNY MZ 2020

Maturita 2020 - termíny

MATURITNÍ TÉMATA pro jarní a podzimní zkušební období 2020

78-42-M/01 Technické lyceum

23-41-M/01 Strojírenství

18-20-M/01 Informační technologie

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Praha 10, Na Třebešíně 2299, příspěvková organizace HMP, IČ: 61385417