Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299

Kontakty - domov mládeže a školní jídelna

ŘIČICOVÁ Marta
Vedoucí vychovatelka | Tel. číslo: 222 355 888 | mob.: 775 706 962 | E-mail: ricicova@trebesin.cz

 

DENEMARKOVÁ Lenka
Hospodářka ŠJ (platby za ubytování a stravování) | Tel. číslo: 222 355 165 | E-mail: denemarkova@trebesin.cz

 


BAŠTOVÁ Jarmila
Hospodářka DM | Tel. číslo: 222 355 880 | E-mail: bastova@trebesin.cz

Mgr. BENEŠOVÁ Zuzana
Vychovatelka DM | Tel. číslo: 222 355 815 | E-mail: benesova@trebesin.cz

Bc. HAVELKA Vojtěch 
Vychovatel DM | Tel. číslo: 222 355 814 | E-mail: havelka@trebesin.cz

HRUBANTOVÁ Bohumila
Vychovatelka DM | Tel. číslo: 222 355 813 | E-mail: hrubantova@trebesin.cz

KOTRCHOVÁ Jitka
Vychovatelka DM | Tel. číslo: 222 355 818 | E-mail: kotrchova@trebesin.cz

PhDr. ŠČECINOVÁ Ľudmila
Vychovatelka DM | Tel. číslo: 222 355 816 | E-mail: scecinova@trebesin.cz

TOMÁŠKOVÁ Hana
Vychovatelka DM | Tel. číslo: 222 355 817 | E-mail: tomaskova@trebesin.cz

 

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Praha 10, Na Třebešíně 2299, příspěvková organizace HMP, IČ: 61385417