Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299

Školská rada

Školská rada je zřízena dle zákona 156/2004 Sb. (paf.167). Má šest členů a schází se nejméně 2x ročně.

 

Školská rada ze zákona (paf. 168):

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 • schvaluje výroční zprávu,
 • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

 

Historie školské rady na naší škole:

22. 3. 2005 usnesením zřizuje Rada HMP školské rady od 1. 4. 2005

Ke dni 25. 11. 2016

Datum zvolení do rady na tříleté období:

Členové školské rady za zřizovatele: 

 1. Ing. Michal Narovec        25. 08. 2015
 2. Ing. Patrik Nacher            26. 08. 2016

 

Členové školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilých žáků:            

 1. Karla Farkašová                 25. 11. 2016
 2. Martin Blecha                    25. 11. 2016  

 

Členové školské rady za pedagogické pracovníky:       

 1. Ing. Věra Fleknová            24. 06. 2015        tel.             222 355 178         email: fleknova@trebesin.cz
 2. Mgr. Petra Mihulová         06. 04. 2016         tel.            222 355 178          email: mihulova@trebesin.cz
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Praha 10, Na Třebešíně 2299, příspěvková organizace HMP, IČ: 61385417