Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299

Vzdělávání seniorů

Průmyslovka Třebešín nabízí všem seniorům od 60 let věku s trvalým bydlištěm na území Prahy aktivity pro smysluplné vyplnění volného času. V rámci sedmitýdenního cyklu, se senior zúčastní dvouhodinových seminářů a zájmových workshopů dle vlastního výběru. Vzdělávání je seniorům z celé PRAHY poskytováno ZDARMA.

Přihlašování do vzdělávacích kurzů a bližší informace

  • Telefonicky: 603 579 874, 774 627 966 
  • E-mailem: paclikova@trebesin.cz

Místo konání:

Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299

Semináře a workshopy:

  • Počítačový seminář
  • Seminář peníze, pojištění, právo ANEB NA CO MÁM NÁROK
  • Kurz angličtiny
  • Seminář první pomoc
  • Dům, zahrada a příroda kolem nás – seminář spojený s workshopem
  • Péče o tělo a duši – seminář spojený s workshopem
  • Košíkářský workshop
  • Korálkový workshop

Další informace naleznete v propagačním letáku

Na vzdělávání seniorů přispěl MHMP v rámci projektu: Sejdeme se na Třebešíně částkou: 250 000 Kč
Program: 6 | Č. projektu: 6005

MHMP

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Praha 10, Na Třebešíně 2299, příspěvková organizace HMP, IČ: 61385417