Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299

Kurzy a rekvalifikace

Kontakt

Vedoucí IT oddělení:
Tomáš Zachat, zachat@trebesin.cz, tel: 222 355 355, mob: 775 709 840

Autorizované školící středisko CAD/CAM nabízí školení vždy na aktuální verzi software.


SURFCAM – CNC obrábění 2axis a soustružení:

 • Seznámení s uživatelským prostředím
 • Tvorba, editace a transformace entit
 • Modelování a úpravy ploch
 • Soustružení – čelní, podélné, zapichování, řezání závitů, vrtání a upichování
 • Frézování 2axis – kapsování, kontura, vrtání, zarovnání vrchlíku a zbytkové obrábění
 • Verifikace soustružení a 2axis frézování
 • Vytváření NC kódu pomocí postprocesou, seřizovací a nástrojový list

SURFCAM – CNC obrábění 3 – 5 axis

 • Přenos 3D modelů z jiných CAD formátů
 • Ustavení modelu do souřadného systému
 • Vytvoření výkresu polotovaru
 • Vytvoření modelu polotovaru pro verifikaci
 • 3 – 5axis frézování: Cut, Z hrubování, Z finiš, Planar, Promítání, Zbytkové
 • Verifikace s použitím externího software „CNC Verifi“
 • Postprocesing, odladění NC kódů, seřizovací a nástrojové listy

 

Kontaktní osoba pro uspořádání školení výše uvedených produktů:

Ceny a počet hodin školení jednotlivých produktů jsou upřesněny podle počtu posluchačů a potřeb zákazníka.


AutoCAD – kreslení 2D výrobní dokumentace (DVPP)

Obsah akce - podrobný přehled témat výuky:

 • Uživatelské prostředí AutoCADu
 • Práce s menu a dialogovými panely
 • Práce s výkresem - vytvoření nového výkresu, ukládání a načítání výkresů
 • Částečné načítání, otevření několika výkresů
 • Definování hladin, práce s hladinami
 • Design Center
 • Základní příkazy pro 2D kreslení
 • Základní editační příkazy
 • Editace pomocí uzlových bodů
 • Psaní textů, práce s texty ve výkrese
 • Šrafování a vyplňování ploch
 • Kótovací styly a kótování
 • Tvorba bloků a atributů
 • Práce s bloky a atributy
 • Externí reference
 • Použití uživatelského systému souřadnic
 • Modelový a výkresový prostor
 • Výstup výkresu

 

Autodesk Inventor - Modelování strojních součástí a sestav (DVPP)

Obsah akce - podrobný přehled témat výuky:

 • Uživatelské prostředí Inventoru
 • Práce s menu a dialogovými panely
 • Obecné postupy modelování
 • Nástroje pro kreslení skici
 • Nástroje pro 3D operace
 • Generování a úprava výkresu součásti
 • Modelování sestav
 • Práce s knihovnami dílů
 • Generování a úprava výkresu sestavy
 • Nastavení systému

 

Poznámka: Kurzy software Autodesk je možné provozovat pouze za účelem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků školy.

 

              

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Praha 10, Na Třebešíně 2299, příspěvková organizace HMP, IČ: 61385417