Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299

Bazén

PLAVÁNÍ PRO VEŘEJNOST 

PO DOBU REKONSTRUKCE BAZÉNU SE PLAVÁNÍ PRO VEŘEJNOST NEKONÁ!

Předpokládané zahájení bude od nového školního roku 2019/2020.

Děkujeme za pochopení

zdroj: logo mhmp

Na zajištění provozu školního bazénu se v roce 2018 podílí zřizovatel školy HMP částkou 750 000,- Kč. Celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy na území hl. m. Prahy na rok 2018, program II.B – Podpora energeticky náročných sportovišť. (projekt č. 2022/B-383)


zdroj: logo Praha 10

Na zajištění provozu plavání pro veřejnost se v roce 2018 podílí Městská část Praha 10 částkou 40 000,- Kč Grant MČ Praha 10 na základě smlouvy č. OKP/2/006/2018 na projekt: Plavání pro neorganizované děti, mládež a občany městské části Praha 10.


POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ BAZÉNU

Návštěvníci bazénu musí dodržovat ustanovení návštěvního řádu a řídit se pokyny pracovníků bazénu

Vstup do bazénu

 • mají povolen návštěvníci v době jim vyhrazené rozvrhem hodin, podle kterého se řídí provoz bazénu
 • mají povolen žáci pouze v doprovodu příslušného učitele
 • mají povolen členové organizací, se kterými má provozovatel bazénu uzavřenu nájemní smlouvu, v doprovodu určeného vedoucího plavání
 • má povolena veřejnost, v hodinách určených pro plavání veřejnosti, na základě zakoupené vstupenky
 • je zakázán osobám postiženým horečkou, zánětem očních spojivek, nakažlivými chorobami, kožními parazity nebo vyrážkami, bacilonosičům střevních chorob, osobám které se nacházejí v karanténě pro výskyt infekce v kolektivu a také osobám zahmyzeným a opilým

Návštěvníci bazénu mají povinnost

 • zajistit si osobní věci uzamčením šatnové skříňky zámkem
 • peníze a cenné věci nenechávat ve skříňce, ale předat je do úschovy vedoucímu plavání nebo plavčíkovi
 • dodržovat osobní čistotu a čistotu všech míst v zařízení bazénu
 • před vstupem do bazénu se osprchovat bez plavek
 • šetřit zařízení bazénu a zbytečně neplýtvat vodou ve sprchách, nahradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny na zařízení bazénu a na majetku ostatních návštěvníků
 • koupat se pouze v prostorách vyhrazených pro neplavce, jestliže neumějí plavat nebo plavou nedokonale
 • pohybovat se opatrně na mokrých podlahách a nerovném terénu a vyvarovat se tak uklouznutí, případně i úrazu

V bazénu a jeho vedlejších prostorách (šatny, sprchy záchody) je zakázáno

 • chovat se způsobem, který ohrožuje osobní bezpečnost a pořádek, nebo hlukem
 • rušit klid ostatních návštěvníků
 • volat o pomoc bez vážné příčiny
 • vzájemně se potápět, srážet a vhazovat druhé osoby do vody, skákat do vody mimo místa k tomu vyhrazená
 • kouřit, vcházet do míst určených pro osoby druhého pohlaví, vnášet skleněné nebo jiné předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků, házet s tvrdými míči
 • brát s sebou psy nebo jiná zvířata, používat vařiče, radia a magnetofony.

Přání a stížnosti, stejně jako i oznámení a podněty týkající se provozu bazénu nebo jeho zaměstnanců, se předávají písemně ředitelství školy.

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Praha 10, Na Třebešíně 2299, příspěvková organizace HMP, IČ: 61385417